อนุทิน 152566 - สัมฤทธิ์

  • 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา08.00-12.00น. ได้มาร่วมกิจกรรมเพราะต้นดอกดาวเรืองเพื่อปลูกถวายในหลวง"ร.9"ที่ กศน.วัดเพลง จ.ราชบุรี2.เวลา13.00-16.40น. ได้มาทำสบู่ชาโคล ที่บ้านริมแม่น้ำ วัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
  • เขียน 14 Jun 2017 @ 12:41 ()


    ความเห็น (0)