อนุทิน 152561 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 13:00-17:00น. ปลูกต้นกล้วย แล้วก็ตัดหญ้าให้กลับศูนย์.....


เวลา17:30-20:00 อาจารย์พี่เลี้ยงเรียกประชุม

เขียน 14 Jun 2017 @ 11:51 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 11:52, ()


ความเห็น (0)