อนุทิน 152560 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน


เวลา 09:00-11:30 ล้างห้องน้ำแลทำประโยชน์ให้กลับศูนย์.....

เขียน 14 Jun 2017 @ 11:49 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 11:49, ()


ความเห็น (0)