อนุทิน 152554 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:00-12:00น. ได้มาร่วมกิจกรรมเพาะต้นกล้าดอกดาวเรืองเพื่อปลูกถวายในหลวง ที่ กศน.วัดเพลง จ.ราชบุรีเวลา 13:00-16:40น. ได้มาทำสบู่ชาโคล ที่วัดปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามเขียน 14 Jun 2017 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)