อนุทิน 152551 - สุรสิทธิ์ ระดาฤทธิ์

13/06/60

หน่วยฝึกที่ 5 บ้านสะพานดำ

นิเทศครั้งที่ 1 โดยท่านอาจารย์ ดร. สุธิดา สองสีดา

นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของงาน และฟังคำแนะนำ ติชม จากอาจารย์


เขียน 14 Jun 2017 @ 04:35 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่ 5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)