อนุทิน 152550 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

อาจารย์พิชา บัวแย้มได้มาประเมินผลการฝึกครั้งที่ 1เวลา 11:00น. ถึง 15:00น.

หลังจากนั้นก็กับไปทำงานที่ได้รับมอบหมายเช่นเดิมความเห็น (0)