อนุทิน 152549 - จุฑามาศ

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อาจารย์พิชา บัวแย้มได้มาประเมินผลการฝึกครั้งที่ 1เวลา 11:00น. ถึง 15:00น.

หลังจากนั้นก็กับไปทำงานที่ได้รับมอบหมายเช่นเดิมความเห็น (0)