อนุทิน 152545 - กฤตเมธ ฟักเขียว

11/06/60

  • ทำโครงสร้างองค์กรของชุมชนสะพาน แต่ล่ะตำแหน่งแต่ล่ะบุคคล จากการไปเก็บข้อมูลองค์ชุมชน

  • เขียน 13 Jun 2017 @ 23:01 ()


    ความเห็น (0)