อนุทิน 152540 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ปฐมนิเทศ ครั้งที่1 อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มได้มาให้ความรู้กับศูนย์ฝึกงาน

เขียน 13 Jun 2017 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)