อนุทิน 152539 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาวิธีการเก็บมะเขือยาวและวิธีการรักษาและการปลูกต้นมะเขือยาวและการเก็บผลของมะเขือ

เขียน 13 Jun 2017 @ 22:23 ()


ความเห็น (0)