อนุทิน 152538 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ทำโครงสร้างองค์กรของชุมชน จากการไปเก็บข้อมูลองศ์กรชุมชน

เขียน 13 Jun 2017 @ 22:18 ()


ความเห็น (0)