อนุทิน 152536 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

กลุ่มของฉันได้ช่วยกันระดมสมองจัดทำปฏิทินชุมชน และทำทามไลน์(Time Line) จากข้อมูลที่ช่วยกันศึกษาไว้

เขียน 13 Jun 2017 @ 21:54 ()


ความเห็น (0)