อนุทิน 152533 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 13มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ
    ปฐมนิเทศครั้งที่1 อาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่มได้มาให้คำปรึกษา และตรวจดูความถูกต้อง
เขียน 13 Jun 2017 @ 21:32 ()


ความเห็น (0)