อนุทิน 152513 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

.

15:35-17:00น. ได้บำเพ็ญประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา โดยนำต้นกล้วยมาปลูก


18:45น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 13 Jun 2017 @ 12:56 () แก้ไข 13 Jun 2017 @ 13:03, ()


ความเห็น (0)