อนุทิน 152510 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

12/06/60

09.00-13.00

ทำtimelineชุมชนสงวนคำ

ลงเคสแจกเบี้ยยังผู้ป่วยติดเตียงเขตหนองแขมลงประชาคมชุมชนสงวนคำนางสาวพัสตราภรณ์ ชูพลายความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ระมัดระวังการละเมิดสิทธิผู้ป่วยด้วยนะคะ