อนุทิน 152505 - ชัยภัทร ศรีบาลแจ่ม

8.00น.-16.30น. ลงพื้นที่เเจกเงินผู้ป่วนติดเตียง

16.50-17.50น. ลงประชาคมชาวบ้านความเห็น (0)