อนุทิน 152504 - พัชราพร สุขศรี

12มิถุนายน2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาวิธีการเก็บมะเขือยาวและการรักษาต้นมะเขือและผลมะเขือยาว

เขียน 13 Jun 2017 @ 06:50 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5ความเห็น (0)