อนุทิน 152501 - ปวีณา คันทาทิพย์

ลงพื้นที่ดูการทำไร่มะเขือ ช่วงบ่ายช่วยกันติดป้าย Time line ชุมชนสะพานด

เขียน 13 Jun 2017 @ 00:06 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่ 5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)