อนุทิน 152498 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 12มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ
  • ศึกษาวิธีการเก็บมะเขือยาวและวิธีการรักษา และการปลูกต้นมะเขือ การเก็บผลของมะเขือ
เขียน 12 Jun 2017 @ 23:48 ()


ความเห็น (0)