อนุทิน 15249 - มะปรางเปรี้ยว

@15245 คุณลุงคะ ขอบคุณมากค่ะ ^_^

จริงๆ แล้ว ข้อความไม่ต้องสั้นมากก็ได้ค่ะ แต่หากว่าจะเขียนยาวในระดับที่คิดว่าน่าจะเขียนเป็นบันทึกได้ ก็ควรเขียนเป็นบันทีกค่ะ แต่ก็เข้าใจนะคะว่าความยาวที่ควรเขียนเป็นบันทึกในความเข้าใจและความรู้สึกของแต่ละคนก็แตกต่างกัน ... เอ... จะแก้ัยังไงดี

ถ้ากำหนดขนาดความยาวของตัวอักษรก็คงจะไม่ดีนัก คิดว่าการสร้างความเข้าใจน่าจะดีกว่าค่ะ

นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ต้องสร้างความเข้าใจ และรณรงค์กันอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเขียน การใช้อินเทอร์เน็ตค่ะ เช่น การอ้างอิงข้อความ ภาพ เป็นต้นค่ะ

เขียน 13 Jul 2008 @ 23:57 () แก้ไข 14 Jul 2008 @ 00:00, ()


ความเห็น (0)