อนุทิน 152486 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

หลังจากได้ลงเรียนรู้ชุมชนและได้เก็บข้อมูลมา2อาทิต ก็เลยได้จัดเวทีชาวบ้านขึ้นความเห็น (0)