อนุทิน 152483 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 10มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ.
  • ศึกษาวิธีการทำปลาสลิดวิธีการเลี้ยง และดูการคัดเลิอกปลาแต่ล่ะชนิด ดูโรงงานการคัดเลือกปลา ตามมาตรฐาน
เขียน 12 Jun 2017 @ 21:25 ()


ความเห็น (0)