อนุทิน 152482 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 15:35-17:00น. ได้บำเพ็ญประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา โดยนำต้นกล้วยมาปลูก


เวลา 17:20-18:45น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยงเขียน 12 Jun 2017 @ 20:48 ()


ความเห็น (0)