อนุทิน 152481 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน


เวลา 9:20-11:34น. ไดทำตารางปฏิบัติงาน

เขียน 12 Jun 2017 @ 20:44 ()


ความเห็น (0)