อนุทิน 152479 - แคทรียา นาคอาจ

11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 15:35-17:00น. ได้บำเพ็ญประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา โดยนำต้นกล้วยมาปลูก


เวลา 17:20-18:45น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 12 Jun 2017 @ 20:37 ()


ความเห็น (0)