อนุทิน 152467 - วาสนา ไชยนาค

11มิถุนายน2560


เวลา09.00-12.00น.ปลูกต้นกล้วย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


เวลา16.00-18.00น.ประชุมวางแผนและร่วมรับประทานอาหารเย็นกับอาจารย์ทัศนีย์

เขียน 12 Jun 2017 @ 19:44 () แก้ไข 16 Jun 2017 @ 20:45, ()


ความเห็น (0)