อนุทิน 152466 - วาสนา ไชยนาค

10มิถุนายน2560


เวลา09.00น-12.00น.บำเพ็ญประโยชน์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา


เวลา13.00-16.30น.หาข้อมูลจากสอบถามชาวบ้าน

เขียน 12 Jun 2017 @ 19:32 () แก้ไข 16 Jun 2017 @ 20:48, ()


ความเห็น (0)