อนุทิน 152458 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 15:35-17:00น. ได้บำเพ็ญประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา โดยนำต้นกล้วยมาปลูกเวลา 17:20-18:45น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 12 Jun 2017 @ 16:30 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 16:46, ()


ความเห็น (0)