อนุทิน 152455 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนสงวนคำเพื่อทำทามไลน์(ประวัติชุมชน)สอบถามป้ายุพินและชาวบ้านในชุมชนและความเป็นมาของแต่ละปี

ความเห็น (0)