อนุทิน 152452 - สัมฤทธิ์

  • 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1. เวลา09.30-11.30น. ทำประโยชน์ให้กับศูนย์ (ล้างห้องน้ำส่วนรวม/ห้องครัว)
  • เขียน 12 Jun 2017 @ 13:46 ()


    ความเห็น (0)