อนุทิน 152451 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 13:00-17:00น. ปลูกต้นกล้วย แล้วก็ตัดหญ้าให้กลับศูนย์เวลา17:30-20:00 อาจารย์พี่เลี้ยงเรียกประชุ

เขียน 12 Jun 2017 @ 12:38 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 13:54, ()


ความเห็น (0)