อนุทิน 152450 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09:00-11:30 ล้างห้องน้ำแลทำประโยชน์ให้กลับศูนย์

เขียน 12 Jun 2017 @ 12:28 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 13:47, ()


ความเห็น (0)