อนุทิน 152447 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

11 มิถุนายน 2560

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนสงวนคำเพื่อทำทามไลน์(ประวัติชุมชน)สอบถามป้ายุพินและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนความเห็น (0)