อนุทิน 152439 - สุรสิทธิ์ ระดาฤทธิ์

10/06/60

หน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสะพานดำ

มาดูบ่อปลาสลิด และโรงงานปลาสลิด เพื่อดูวิธีการเพาะเลี้ยง และคอดเกร็ดปลาเพื่อส่งขาย


เขียน 12 Jun 2017 @ 10:17 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่ 5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)