อนุทิน 152434 - ภาณุวัฒน์ แฟงมาก

วันที่13 ได้ไปดูการเลี้ยงปลาสลิด การแปรรูป และการส่งออก

10/06/60านดำ

เขียน 12 Jun 2017 @ 09:59 ()

คำสำคัญ (Tags) #ศูนย์ฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)