อนุทิน 152399 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา09:00-11:00น. ทำแปลงผักและ ทำประโยชน์ให้กลับศูนย์

เวลา 17:00-17:40น. มาจัดเตรียมสถานที่ ที่ ซอย2 หมู่8 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

เวลา 18:00-20:00น. ได้เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม บ้านเขากะเพรา หมู่8

เขียน 10 Jun 2017 @ 13:05 ()


ความเห็น (0)