อนุทิน 152398 - สัมฤทธิ์

  • 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา09.00-11.30น. ตกแต่งระบายสีแผนที่เดินดิน และแผนที่รอบนอก
  • เขียน 10 Jun 2017 @ 13:03 ()


    ความเห็น (0)