อนุทิน 152395 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

08:00น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

08:30-10:00น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง #หมายเหตุเป็นงานที่ฝ่ายพัฒได้รับมอบหมายงานด่วน!

11:00-17:00น. ลงเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กและบ้านหนังสือ #หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมความเห็น (0)