อนุทิน 15239 - Yahya Bani Al-mahmudee

  ติดต่อ

เตียงนอน ของโรงพยาบาล
ศาสนาสองให้คนเราเป็นคนดี และคนดี มักจะยึดถือแนวทางของศาสนาอย่างเคร่งครัด สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วย ที่มีพี่น้องมุสลิมมาบริบาลไว้ควร จัดเตียงนอนให้เหมาะสม เพื่อรองรับทิศทางของการละหมาด เรื่องนี้ควรได้รับการสอบถามจากพี่น้องมุสลิมที่มีความรู้ในพื้นที่

  เขียน:  

ความเห็น (0)