อนุทิน 152380 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ได้ช่วยกันระดมสมองกันในกลุ่มทำปฏิทินชุมชนและทำแผนที่เดินดินของชุมชน บ้านสะพานดำ หมู่ที่11

เขียน 09 Jun 2017 @ 19:06 ()


ความเห็น (0)