อนุทิน 152371 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 8มิถุนายน2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ.
  • ได้ช่วยกันระดมสมองกันในกลุ่มทำปฏิทินชุมชนและทำข้อมูลในชุมชน ด้านกลุ่มและด้านองค์กร
เขียน 09 Jun 2017 @ 17:33 () แก้ไข 09 Jun 2017 @ 20:24, ()


ความเห็น (0)