อนุทิน 152365 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09:00-11:30น. ตกแต่งระบายสีแผนที่เดินดิน และแผนที่รอบนอกเขียน 09 Jun 2017 @ 11:22 ()


ความเห็น (0)