อนุทิน 152363 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09:00-11:30น. ตกแต่งระบายสีแผนที่เดินดิน และแผนที่รอบนอก

เขียน 09 Jun 2017 @ 09:28 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 12:19, ()


ความเห็น (0)