อนุทิน 152361 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

8 มิถุนายน พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรีสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฐนครปฐม


ทำแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก แผนที่รอบใน

เขียน 09 Jun 2017 @ 08:49 () แก้ไข 09 Jun 2017 @ 08:50, ()


ความเห็น (0)