อนุทิน 152353 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

08/06/60

08.00-14.00

ทำเอกสารเกี่ยวกับชุมชน

14.00-17.30

ทำแผนที่เดินดินต่อ


นางสาว พัสตราภรณ์ ชูพลาย

564305333 56/56ความเห็น (0)