อนุทิน 152346 - ปฐมพร ศรีใย

31พฤษภาคม2560


เวลา 09.00-12.00น ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตาเวลา13.00-17.00น.ทำงานที่มหาลัยมอบหมา

เขียน 08 Jun 2017 @ 22:26 () แก้ไข 08 Jun 2017 @ 22:32, ()


ความเห็น (0)