อนุทิน 152332 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู


6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09:30-12:30น. อาจารย์พี่เลี้ยงได้พาเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านสุทธิรักษ์ หงสะมัด พัฒนาการจังหวัด และได้คุยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง


เวลา 14:00-17:00น. ได้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย เอกสารต่างๆ

เขียน 08 Jun 2017 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)