อนุทิน 152323 - สุรสิทธิ์ ระดาฤทธิ์

07/06/60

หน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ได้เข้าไปศึกษาวิธีการปลูก-เก็บเกี่ยว ผักกาดหอมของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และช่องทางการตลาดที่นำผลผลิตไปจำหน่าย

เขียน 07 Jun 2017 @ 23:17 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่ 5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)