อนุทิน 152321 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

07 มิถุนายน พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 10.00-12.00น. ทำแปลงผักปลูกต้นไม้ในศูนย์ฝึก


เวลา18.30-20.00น.ทางกลุ่มได้จัดประชาคมครั้งที่1.

เขียน 07 Jun 2017 @ 22:24 ()


ความเห็น (0)