อนุทิน 152311 - กนกพร ทรัพย์เพิ่ม

7 มิถุนายน 2560


9.00-11.00

ช่วยกันคิดงานภายในกลุ่มเพื่อน


18.30-20.00

ได้จัดเวทีประชมคมกับชาวบ้านครั้งที่1

เขียน 07 Jun 2017 @ 21:54 ()


ความเห็น (0)